Σχολικό Έτος 2023-2024

Κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023, η κατανομή των τμημάτων στους εκπαιδευτικούς έγινε ως εξής:

α/αΤΜΗΜΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
1Α1Γκενέ Ελένη
2Α2Παπαδάκη Αικατερίνη
3Β1Κυριακάκη Δέσποινα
4Β2Κορδώνη Ελένη
5Γ1Θεοδοσοπούλου Ευσταθία
6Γ2Κουλουμέντα Αναστασία
7Δ1Τσοπανά Αθανασία
8Δ2Κουφαλιτάκη Άννα-Μαρία
9Ε1Κωστάκης Γεώργιος
10Ε2Φάτσιου Γλυκερία
11ΣΤ1Νταρλαντάνη Μαρία
12ΣΤ2Τζίμα Ευφροσύνη
  • Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται από τους εκπαιδευτικούς Γιαννακοπούλου Ευσταθία και Μηλιώνη Χριστίνα ως εξής:

Γιαννακοπούλου Ευσταθία

ΤΜΗΜΑΑ1Α2Β2Γ1Γ2Ε1ΣΤ1ΣΤ2
ΩΡΕΣ22233333

Μηλιώνη Χριστίνα

ΤΜΗΜΑΒ1Δ1Δ2Ε2
ΩΡΕΣ2333
  • Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται από τους εκπαιδευτικούς Κουβαρά Κωνσταντίνο και Μποζώνη Γεράσιμο ως εξής:

Κουβαράς Κωνσταντίνος

ΤΜΗΜΑΑ1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2
ΩΡΕΣ33333333

Μποζώνης Γεράσιμος

ΤΜΗΜΑΕ1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΩΡΕΣ2222
  • Το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται από την εκπαιδευτικό Λαλιώτη Αθηνά, από 1 ώρα σε όλες τις τάξεις.
  • Το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται από τον εκπαιδευτικό Σαμαρά Έλιο
ΤΜΗΜΑΑ1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΩΡΕΣ111111111111
  • Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής: –
  • Το μάθημα της Πληροφορικής θα διδάσκεται από τους Μαράτου Κωνσταντίνα και Καραολή Φανή ως εξής:

Μαράτου Κωνσταντίνα

ΤΜΗΜΑ*Α1Α2Β1Β2Δ1Δ2Ε1
ΩΡΕΣ1111111

Καραολή Φανή

ΤΜΗΜΑ*Γ1Γ2Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΩΡΕΣ11111

Υπεύθυνη Ολοήμερου Προγράμματος είναι η εκπαιδευτικός Διακογεωργίου Ευμορφία (ΠΕ70). Στο Ολοήμερο θα διδάσκουν, επίσης, οι εκπαιδευτικοί: Σμπρίνης Σταμάτης (ΠΕ70 – Υποδιευθυντής), Μηλιώνη Χριστίνα (ΠΕ06), Θεοδοσοπούλου Ευσταθία (ΠΕ70), Φάτσιου Γλυκερία (ΠΕ70), Γκενέ Ελένη (ΠΕ70), Κουφαλιτάκη Άννα-Μαρία (ΠΕ70), Παπαδάκη Αικατερίνη (ΠΕ70), Κορδώνη Ελένη (ΠΕ70), Κυριακάκη Δέσποινα (ΠΕ70), Κουλουμέντα Αναστασία (ΠΕ70), Κωστάκης Γεώργιος (ΠΕ70), Τσοπανά Αθανασία (ΠΕ70), Νταρλαντάνη Μαρία (ΠΕ70), Τζίμα Ευφροσύνη (ΠΕ70).