Διευθυντής

Διευθυντής του Σχολείου είναι ο Δημήτρης Γαρουφαλής, Δάσκαλος & Ιστορικός – Αρχαιολόγος

Βιογραφικό και αναλυτική εργογραφία στην προσωπική ιστοσελίδα: www.garouphalis.gr